REFERENCE

   EcotradeBG d.o.o.   

Osmomartovski poklon za saradnike i zaposlene

               

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   AURA d.o.o.   

Pojas za promotere i rollnica kao deo promocije novog proizvoda

                

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Sophies Choice d.o.o.  

Futrole kao pakovanje za kozmetičke četkice (više vrsta)