Pristupanjem sajtu MYROLL (myroll.rs), Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, potrebno je da odmah napustite sajt i prestanete sa koriŔćenjem usluga sajta.

Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. Trebalo bi da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

Ukoliko Vas zamolimo da nam obezbedite određene informacije kojima bismo Vas identifikovali prilikom koriŔćenja sajta, uveravamo Vas i garantujemo da će ti podaci biti koriŔćeni u skladi sa Politikom privatnosti.

Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu MYROLL (myroll.rs), Vi prihvatate i slažete se sa time da će administratori sajta koristiti VaÅ”e lične podatke za sledeće namene:

  • Da Vas kontaktiraju, kao klijenta sajta;
  • Radi obrađivanja VaÅ”ih porudžbina;
  • Da Vam se omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
  • Da Vam se poÅ”alje nereklamna i administrativna obaveÅ”tenja (na primer promene na sajtu ili VaÅ”em nalogu);
  • Slanje obaveÅ”tenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za MYROLL (myroll.rs) ili neku treću stranu, sa kojom MYROLL (myroll.rs) ima poslovnu saradnju.
Mi čuvamo VaŔe lične podatke kako bismo Vam slali informacije o VaŔem nalogu na sajtu MYROLL (myroll.rs), da možemo da Vas informiŔemo o statusu VaŔih porudžbina i radi evaluacije kvaliteta proizvoda i usluga koje koristite.

Uslovi i regulative koji se odnose na koriŔćenje informacija dobijenih prilikom online plaćanja se nalaze u odeljku Uslovi koriŔćenja kompanije za procesiranje plaćanja i MYROLL (myroll.rs) niti će zahtevati, niti će ćuvati informacije vezane za VaÅ”u kreditnu karticu.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem kontakt formulara ili na webmaster@example.com.